‘Gazeta Warszawska’ on the Russo-Turkish War (the 1789 campaign)

@inproceedings{Karkocha2018GazetaWO,
  title={‘Gazeta Warszawska’ on the Russo-Turkish War (the 1789 campaign)},
  author={Małgorzata Karkocha},
  year={2018}
}
The article presents a selected campaign of the Russo-Turkish War, which Turkey fought with Russia and its ally, Austria, in 1787–1792. The Author used the reports of „Gazeta Warszawska” – a leading information magazine, published in 1774–1793 under the editorial supervision of an ex-Jesuit, Father Stefan Łuskina, as the principal source of information. Throughout the entire conflict, Łuskin’s newspaper reported regularly (almost in every issue) on activities on the eastern front. The editor-in… Expand

References

SHOWING 1-10 OF 13 REFERENCES
Osmańsko-polskie stosunki dyplomatyczne. Poselstwo Franciszka Piotra Potockiego do Stambułu (1788-1793)
  • 2017
Sic erat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin
  • 2017
Katarzyna Wielka i Potiomkin
  • 2013
Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku
  • 2006
Gazeta Warszawska' księdza Łuskiny 1774-1793
  • 1959
...
1
2
...