საქართველოს რესპუბლიკა N42 (315)

@inproceedings{1992N,
  title={საქართველოს რესპუბლიკა N42 (315)},
  author={გურამ გოგიაშვილი},
  year={1992}
}