საერთო გაზეთი N42 (226)

@inproceedings{2012N,
  title={საერთო გაზეთი N42 (226)},
  author={ვახტანგ ხარჩილავა},
  year={2012}
}