მიხეილ სიმონის ძე მეტეხელი

@inproceedings{,
  title={მიხეილ სიმონის ძე მეტეხელი},
  author={ს.ა. მიჩნიკი}
}
  • ს.ა. მიჩნიკი
ფოტო გადაღებულია თბილისში, მიხეილის #11 (ფოტოატელიეს ადგილმდებარეობა). ვერსოზე მიწერილია ფოტოს გადაღების თარიღი.