ლიტერატურა და ხელოვნება N22 (75)

@inproceedings{1945,
  title={ლიტერატურა და ხელოვნება N22 (75)},
  author={ოთარ ეგაძე and გ. ნატროშვილი and შალვა რადიანი and გერონტი ქიქოძე and სიმონ ჩიქოვანი and ვანო წულუკიძე and მ. ჭიაურელი},
  year={1945}
}