พัฒนาดัชนี Diabetes risk score

@inproceedings{2005DR,
  title={พัฒนาดัชนี Diabetes risk score},
  author={วิชัย เอกพลากร and Wichai Aekphakorn and คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน},
  year={2005}
}

Topics from this paper.

Similar Papers

Loading similar papers…