Corpus ID: 89380661

ویژگی­های زیستی کنه جوانه بادام (Acalitus phloeocoptes (Nalepa) (Acari: Eriophyoidea در استان خراسان رضوی

@inproceedings{2016,
  title={ویژگی­های زیستی کنه جوانه بادام (Acalitus phloeocoptes (Nalepa) (Acari: Eriophyoidea در استان خراسان رضوی},
  author={هاشم کمالی and محمد سیرجانی and محمد بازوبندی},
  year={2016}
}
بادام از محصولات باغی مهم ایران بوده و در دنیا، سهم عمده‌ای در تولید دارد. یکی از آفات مهم این محصول، کنه جوانه (Acalitus phloeocoptes (Nalepa  بوده که خسارت آن همراه با علائم خشکیدگی جوانه‌ها روی شاخه‌های دو ساله می‌باشد. در این مطالعه پارامترهای زیستی شامل طول دوره رشدی و طول عمر افراد ماده و نر، تعداد تخم گذاشته شده توسط کنه ­های ماده، طول مدت یک نسل در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی با دمای 5/0±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و 16 ساعت روشنایی و 8… Expand