جایگاه اعلان برائت از مشرکان در سیاست خارجی حکومت اسلامی از منظر فقه اسلامی

@inproceedings{2017,
  title={جایگاه اعلان برائت از مشرکان در سیاست خارجی حکومت اسلامی از منظر فقه اسلامی},
  author={حمید کمالی اردکانی and سیدعلی اصغر موسوی رکنی and محمدعلی راغبی and محسن ملک افضلی اردکانی},
  year={2017}
}
  • حمید کمالی اردکانی, سیدعلی اصغر موسوی رکنی, +1 author محسن ملک افضلی اردکانی
  • Published 2017