بررسی گرایش های موضوعی استفاده کنندگان کتابخانه مرکزی و کتابخانه اقماری آستان قدس رضوی

@inproceedings{1999,
  title={بررسی گرایش های موضوعی استفاده کنندگان کتابخانه مرکزی و کتابخانه اقماری آستان قدس رضوی},
  author={ایرج رداد},
  year={1999}
}
هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان تمایل به تفکر انتقادی در کارکنان سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و نیز رابطه آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی ایشان است. روش: این پژوهش به روش توصیفی انجام شد و نمونه مورد بررسی 163… CONTINUE READING