بررسی فعالیت فوتوکاتالیزوری اسید قرمز 27 بوسیله نانوذرات تیتانیوم دی اکسید دوپینگ شده با مس و منیزیم

@inproceedings{2019,
  title={بررسی فعالیت فوتوکاتالیزوری اسید قرمز 27 بوسیله نانوذرات تیتانیوم دی اکسید دوپینگ شده با مس و منیزیم},
  author={فرزاد ارجمندی راد and ژیلا طلعت مهرآباد and رعنا خلیل نژاد},
  year={2019}
}