بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR

@inproceedings{2019,
  title={بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR},
  author={الناز حاجبی and سید محمدجواد رزمی and محمدحسین مهدوی عادلی and تیمور محمدی},
  year={2019}
}
بحرانهای پولی و مالی تاثیرات متفاوتی براقتصاد­های مختلف جهان دارند که این تاثیرات علاوه بر عوامل درون اقتصادی کشورها به نوع تعاملات و پیوند کشورها در یک اقتصاد جهانی وابسته      می­باشد. با توجه به اهمیت رویکرد سیاستهای پولی آمریکا در سطح مبادلات جهانی بررسی اثر شوکهای سیاست پولی این کشور بر تولید ناخالص داخلی کشور­های اصلی صادر کننده نفت جهت تعیین سیاستها و پیش بینی های مرتبط با کلان اقتصادی این کشورها در یک چارچوب جهانی و پویا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مقاله به بررسی تاثیر شوکهای سیاستی پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای اصلی صادرکننده نفت جهان در دوره زمانی 1974-2017 میلادی با استفاده از رهیافت نوین GVAR پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای اصلی صادرکننده نفت جهان در کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت می­باشد. 

Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv