Corpus ID: 83772029

الگوی rep-PCR استرین¬های Pectobacterium جدا شده از سیب¬زمینی دارای علایم بیماری-های پوسیدگی نرم و ساق سیاه در استان همدان

@inproceedings{2012R,
  title={الگوی rep-PCR استرین¬های Pectobacterium جدا شده از سیب¬زمینی دارای علایم بیماری-های پوسیدگی نرم و ساق سیاه در استان همدان},
  author={فاطمه کاظمی and غلام خداکرمیان and عزیز باقری and ابوالقاسم قاسمی},
  year={2012}
}
استرین­های وابسته به باکتری جنس Pectobacterium از مهم­ترین عوامل بیماری­زای گیاهی به­ویژه سیب­زمینی هستند. در استان همدان همه ساله گونه­های مختلف این باکتری زیان­های فراوانی را به بار می­آورند. از مناطق مختلف کشت سیب زمینی در استان همدان نمونه­های مشکوک و دارای علایم بیماری­های پوسیدگی نرم و ساق سیاه گردآوری و استرین­های باکتریایی مشابه Pectobacterium رو ی محیط کشت EMB جدا و خالص سازی شدند. پس از اثبات بیماری­زایی استرین­های باکتری روی سیب­زمینی، تعداد 27… Expand