ارائه و تعیین الگوی بهینه برای مقاومسازی مستقیم برش منگنهای دالتخت بتنمسلح با استفاده از FRP بادبزنی

@inproceedings{2020,
  title={ارائه و تعیین الگوی بهینه برای مقاومسازی مستقیم برش منگنهای دالتخت بتنمسلح با استفاده از FRP بادبزنی},
  author={داود نیک طلب and فرهنگ فرحبد and علیرضا مناف پور and مژده زرگران},
  year={2020}
}
دال‌های تخت بتن‌مسلح به دلیل مزایایی نظیر پوشش دهانه‌های بزرگ بدون نیاز به وجود تیر، سهولت اجرا، افزایش سرعت ساخت، کاهش ارتفاع کلی ساختمان، در بسیاری از نقاط جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال این سیستم در معرض خطر شکست ترد برش منگنه‌ای می‌باشد. در سال‌های اخیر روش‌های مختلفی جهت مقاوم‌سازی دال‌تخت پیشنهاد شده است که از جدیدترین آن‌ها می‌توان به سوراخ نمودن و عبور الیاف مسلح پلیمری (FRP… Expand