מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן[Studies in Hebrew Literature and Yemenite Culture.] Jubilee Volume presented to Professor Yehuda Ratzaby (review)

@article{Ahroni1994,
  title={מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן[Studies in Hebrew Literature and Yemenite Culture.] Jubilee Volume presented to Professor Yehuda Ratzaby (review)},
  author={Reuben Ahroni},
  journal={Hebrew Studies},
  year={1994},
  volume={35},
  pages={128 - 130}
}
  • Reuben Ahroni
  • Published 1994
  • Philosophy
  • Hebrew Studies