לתמוך בברקזיט מהקצה השמאלי של המפה הפוליטית בבריטניה

@inproceedings{Amir2019,
  title={לתמוך בברקזיט מהקצה השמאלי של המפה הפוליטית בבריטניה},
  author={Merav Amir},
  year={2019}
}