Քաղաքաքացիական մասնակցությունը ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման գործընթացում

@inproceedings{2007,
  title={Քաղաքաքացիական մասնակցությունը ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման գործընթացում},
  author={Սամսոն Արարատի Մխիթարյան},
  year={2007}
}