Պարենային անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում

@inproceedings{2008,
  title={Պարենային անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում},
  author={Դավիթ Վլադիմիրի Սիրունյան},
  year={2008}
}