• Psychology
  • Published 2012

Чинники, що впливають на точність кидків м'яча в кільце під час змагання

@inproceedings{2012,
  title={Чинники, що впливають на точність кидків м'яча в кільце під час змагання},
  author={А. Д. Міщенко and О. І. Мілаєв and М. В. Голованов and A. D. Mischenkо and O. I. Milaev and M. V. Golovanov},
  year={2012}
}