ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА В ПУБЛІКАЦІЯХ ОФІЦІЙНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДУБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

@inproceedings{2014,
  title={ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА В ПУБЛІКАЦІЯХ ОФІЦІЙНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДУБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ},
  author={Н. В. Боруль},
  year={2014}
}
Розглянуто накопичену протягом двадцятип’ятирічного періоду й опубліковану в двох офіційних періодичних виданнях досліджуваного району, інформацію з проблем, викликаних Чорнобильською катастрофою. Проаналізовано наслідки Чорнобильської катастрофи для населення Дубровицького району Рівненської області через систематизацію їх по блоках, які відображають основні проблеми, спричинені катастрофою. Враховуючи значний суспільно-політичний резонанс проблем, зумовлених Чорнобильською катастрофою, в першому блоці проведено аналіз публікацій, в яких висвітлюються суспільно-політичні аспекти проблем післячорнобильського періоду для населення досліджуваного району. В другому блоці розглядаються публікації з чорнобильської проблематики, пов’язані з екологічними наслідками Чорнобильської катастрофи для Дубровицького району Рівненської області. У третьому блоці аналізуються публікації, присвячені стану здоров’я постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення досліджуваного району. 

Similar Papers