Синтаксична вербалізація відмінкових і прийменниково-відмінкових форм іменників у сучасній українській літературній мові

@inproceedings{2014,
  title={Синтаксична вербалізація відмінкових і прийменниково-відмінкових форм іменників у сучасній українській літературній мові},
  author={Наталія Миколаївна Костусяк and Nataliia M. Kostusyak},
  year={2014}
}

Similar Papers

Loading similar papers…