• Published 2011

Роль та місце інформаційних ресурсів у діяльності підприємства

@inproceedings{2011,
  title={Роль та місце інформаційних ресурсів у діяльності підприємства},
  author={Дмитро Анатолійович Горовий and Дмитрий Анатольевич Горовой and Dmytro Anatoliiovych Gorovyi},
  year={2011}
}
Горовий Д. А. Роль та місце інформаційних ресурсів у діяльності підприємства [Текст] / Д. А. Горовий // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. - Маріуполь, 2011. - Вип. 2. - С. 253-258.