Розвиток естетичного досвіду майбутнього вчителя – основа його творчої реалізації

@inproceedings{2014,
  title={Розвиток естетичного досвіду майбутнього вчителя – основа його творчої реалізації},
  author={Л.Н. Штома},
  year={2014}
}
Метою моєї статті є розкрити роль естетичних начал у педагогіці, які пронизують усе життя людини, її працю, побут, відносини з людським оточенням. Естетика впливе на людину різноманітно, різнобічно збагачує її духовний світ і удосконалює її діяльність. Вона сприяє формуванню творчих здібностей особи і зміцненню її моральних позицій .