Промоција библиотека посредством нових медија: да, али како?

@inproceedings{2017,
  title={Промоција библиотека посредством нових медија: да, али како?},
  author={Драгана Д. Јовановић},
  year={2017}
}