• Sociology
  • Published 2010

Принцип індивідуального підходу до учнів у творчій спадщині В.О. Сухомлинського і О.А. Захаренка

@inproceedings{2010,
  title={Принцип індивідуального підходу до учнів у творчій спадщині В.О. Сухомлинського і О.А. Захаренка},
  author={Лариса Дмитрівна Березівська},
  year={2010}
}
У статті привернено увагу до реалізації принципу індивідуального підходу, зокрема представлено педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського та О.А. Захаренка щодо окресленої проблеми. Здійснено порівняльний аналіз ідей педагогів-новаторів радянської доби та окреслено шляхи реалізації даного принципу, особливості його впровадження в навчальній та виховній діяльності загальноосвітньої школи. Представлені практично апробовані прогностичні ідеї В.О. Сухомлинського і О.А. Захаренка щодо індивідуального підходу, які нині особливо актуалізуються й, на думку автора, мають бути підвалиною на шляху побудови особистісно орієнтованої моделі освіти в Україні.. Ключові слова: принцип індивідуального підходу; В.О. Сухомлинський; О.А. Захаренко.