Педагогічні основи застосування здоров’язбережувальних технологій у навчальному процесі на уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах

@inproceedings{2013,
  title={Педагогічні основи застосування здоров’язбережувальних технологій у навчальному процесі на уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах},
  author={Микола Олексійович Носко and Сергій Браташ and Nikolay Nosko and Sergey Bratash},
  year={2013}
}