• Political Science
  • Published 2009

Основні напрями організації роботи районних (міських) прокуратур

@inproceedings{2009,
  title={Основні напрями організації роботи районних (міських) прокуратур},
  author={Віктор Євстафійович Загородній and Виктор Евстафьевич Загородний and Victor E. Zagorodniy},
  year={2009}
}
Загородній В. Є. Основні напрями організації роботи районних (міських) прокуратур : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / В. Є. Загородній; кер. роботи Ю. Є. Полянський; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2009. – 20 с.