• Sociology
  • Published 2012

Опитите на България да избегне изолацията в навечерието на Междусъюзническата война

@inproceedings{Demeter2012,
  title={Опитите на България да избегне изолацията в навечерието на Междусъюзническата война},
  author={G{\'a}bor Demeter},
  year={2012}
}