ЗАБРАНА ТОРТУРЕ И ДРУГИХ НЕХУМАНИХ ИЛИ ПОНИЖАВАЈУЋИХ ПОСТУПАКА ИЛИ КАЖЊАВАЊА С ОСВРТОМ НА СТАЊЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

@inproceedings{2016,
  title={ЗАБРАНА ТОРТУРЕ И ДРУГИХ НЕХУМАНИХ ИЛИ ПОНИЖАВАЈУЋИХ ПОСТУПАКА ИЛИ КАЖЊАВАЊА С ОСВРТОМ НА СТАЊЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ},
  author={Горан Гајић and Далиборка Калабић},
  year={2016}
}
У раду је представљена забрана тортуре, односно слобода од тортуре и других нехуманих или понижавајућих поступака или кажњавања, која по свом значају заузима изузетно високо мјесто у раду полиције и затворских служби, јер се управо полиција и затворске службе најчешће јављају као прекршиоци ове забране. Поред забране тортуре и других нехуманих или понижавајућих поступака или кажњавања, аутори у раду дају осврт на улогу и значај Комитета за превенцију тортуре и нехуманог и понижавајућег поступка или кажњавања. Такође, у раду је укратко представљен и Извјештај власти Босне и Херцеговине о посјети Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог и понижавајућег поступка или кажњавања о ad hoc посјети Босни и Херцеговини 2012. године, као и Извјештај о периодичној посјети Босни и Херцеговини у 2015. години. 
Forecasting Trends in the Apple Production in Bosnia and Herzegovina until 2020
The aim of the paper is to make a forecast of apple production in Bosnia and Herzegovina until 2020. The subject of the research is analysis of production trends in the apple production, namely theExpand
Professional paper ARCHITECTURE AND WALL PAINTING OF THE CHURCH OF ST . KLIMENT IN MOSTAĆI IN THE VICINITY OF TREBINJE
The church of St. Kliment in Mostaći, in the vicinity of Trebinje, was built and wall painted at the beginning of the 17th century. It belongs to the detached group of churches which are of moderateExpand
URBAN AND RURAL SETTLEMENTS IN THE AREA OF THE CITY OF EAST SARAJEVO
The settlement system of the City of East Sarajevo is characterized by certain specifics, and among them is the fact that the space carries the city’s epithet and is mostly rural. It consists of 216Expand