Економічне обґрунтування раціонального використання запасів рудної сировини родовища

@inproceedings{2016,
  title={Економічне обґрунтування раціонального використання запасів рудної сировини родовища},
  author={Олександра Олександрівна Тимошенко and Александра Александровна Тимошенко and Oleksii Oleksiiovych Tymoshenko},
  year={2016}
}
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища – Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ, 2016. 

Similar Papers