ЕЛЕКТРОХІМІЧНО ОДЕРЖАНИЙ ПОЛІАНІЛІН ЯК ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ АГЕНТ ПІД ЧАС СИНТЕЗУ ПАЛАДІЙ-ПОЛІАНІЛІНОВИХ НАНОКОМПОЗИТІВ

@inproceedings{Semenyuk2017,
  title={ЕЛЕКТРОХІМІЧНО ОДЕРЖАНИЙ ПОЛІАНІЛІН ЯК ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ АГЕНТ ПІД ЧАС СИНТЕЗУ ПАЛАДІЙ-ПОЛІАНІЛІНОВИХ НАНОКОМПОЗИТІВ},
  author={Yu. P. Semenyuk and Svitlana Semenyuk and Ivan Saldan and Liliya I. Bazylyak and А. Кytsya and О. Reshetnyak},
  year={2017}
}
Підтверджено, що поліанілін у формі лейкоемеральдину здатний кількісно відновлю­вати іони [PdCl 4 ] 2 - . Методом скануючої електронної мікроскопії показано, що формується ком­позит поліаніліну з нанорозмірними частинками Pd (20–100 нм) рівномірно розподіленими по поверхні полімера. Виявлено, що підвищення концентрації іонів PdCl 4 2 - призводить до зростан­ня кількості осаджених металевих агрегатів (частинок металу), тоді як збільшення тривалості експозиції поліанілінового шару в розчині PdCl… CONTINUE READING