• Economics
  • Published 2018

Деякі міркування щодо можливості використання міжнародно-правової медіації під час BREXIT

@inproceedings{2018,
  title={Деякі міркування щодо можливості використання міжнародно-правової медіації під час BREXIT},
  author={О.М. Моісеєнко},
  year={2018}
}