Гендерний чинник у інституційному судовому дискурсі

@inproceedings{2015,
  title={Гендерний чинник у інституційному судовому дискурсі},
  author={О. Дьомкіна},
  year={2015}
}
У статті виділяються та аналізуються особливості мовлення суддів-жінок у ході судового засідання. Дослідження здійснюється із урахуванням взаємовпливу гендерного чинника і комплексу позалінгвальних чинників: етикетних норм на засіданнях Верховного Суду США, статусно-рольових характеристик мовних особистостей учасників слухання та інших елементів структури комунікативної ситуації судового спілкування. Обґрунтовується наявність маркерів авторитарності у мовленні суддів-жінок, доводиться низький рівень інтенсивності авторитарності. (The present study is devoted to the identification and analysis of the female US Supreme Court Judges’ speech peculiarities. The author describes the impact of the gender factor on the choice of verbal means in the context of the participants’ social role, status and personality peculiarities on a court trial. It is confirmed that although the main extralinguistic factors, which comprise the basis of communicative leadership in hierarchical communication, are authority and social role, the gender of the interlocutor finds its reflection in the choice of the verbal means used to achieve the communicative aim.) 

Similar Papers