Corpus ID: 148699485

Гендерна проблематика в сучасних філософських текстах українських дослідників (Gender Problems in Modern Philosophicstudies in the Texts of Ukrainian Scientists)

@inproceedings{2015,
  title={Гендерна проблематика в сучасних філософських текстах українських дослідників (Gender Problems in Modern Philosophicstudies in the Texts of Ukrainian Scientists)},
  author={І. Грабовська},
  year={2015}
}
  • І. Грабовська
  • Published 2015
  • Sociology
  • У статті аналізується стан досліджень з філософії генде- ру та фемінізму у сучасній вітчизняній філософії. Акцентується увага на недоліках, досягненнях та перспективах досліджень з вказаної проблематики. Проводяться аналогії з наявними західноєвропейськими дослідженнями з вказаної тематики. (The state of study of the philosophy of gender and feminism in the modern Ukrainian philosophy is analyzed. The main attention is paid to the lacks, achievements as well as perspectives… CONTINUE READING

    Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv