Беларуская гістарыяграфія Вялікага Княства Літоўскага на мяжы ХХ і ХХІ ст.: да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

@inproceedings{Liuby2020,
  title={Беларуская гістарыяграфія Вялікага Княства
Літоўскага на мяжы ХХ і ХХІ ст.: да 25-годдзя
кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу
і сярэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта},
  author={Andrei Liuby},
  year={2020}
}