Балканите : ние сред другите и те сред нас : юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Илия Конев, доктор на филологическите науки

@inproceedings{Dinchev1998,
  title={Балканите : ние сред другите и те сред нас : юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Илия Конев, доктор на филологическите науки},
  author={Kostadin Dinchev and Kristina Hristova Popova and Elena Tacheva},
  year={1998}
}

Similar Papers

Loading similar papers…