• Sociology
  • Published 2009

Амортизацията на въображението в критическата теория днес

@inproceedings{Vatsov2009,
  title={Амортизацията на въображението в критическата теория днес},
  author={Dimitar Vatsov and Miglena Nikolchina},
  year={2009}
}