Јунаци српске усмене поезије о Косовском боју у бугарској усменој традицији - компаративна анализа

@inproceedings{2016,
  title={Јунаци српске усмене поезије о Косовском боју у бугарској усменој традицији - компаративна анализа},
  author={Вера П. Ваш},
  year={2016}
}