Ідентифікація інтеграції в соціально-економічному розвитку України

@inproceedings{2016,
  title={Ідентифікація інтеграції в соціально-економічному розвитку України},
  author={М. А. Крутько},
  year={2016}
}
Метою написання статті є розгляд поглядів на теорію економічної інтеграції, що охоплюють ключові аспекти цього процесу. Теоретичною і методологічною основою статті є положення наукових думок вітчизняних та зарубіжних вчених. Були застосовані методи: аналізу і синтезу  – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Обґрунтовано перелік економічних, соціально-культурних і політичних факторів, що визначають динаміку та спрямованість економічної інтеграції країн світу. Досліджено підходи зарубіжних і вітчизняних дослідників щодо ідентифікації сутності та змісту поняття  інтеграція, визначено перелік його базових характеристик. 

Similar Papers