Φοιδερᾶτοι et Στρατῶται dans l’armée byzantine au VI siècle.

@inproceedings{MasperoE,
  title={$\Phi$$\omicron$$\iota$$\delta$$\epsilon$$\rho$ᾶ$\tau$$\omicron$$\iota$ et $\Sigma$$\tau$$\rho$$\alpha$$\tau$ῶ$\tau$$\alpha$$\iota$ dans l’arm{\'e}e byzantine au VI si{\`e}cle.},
  author={J. Maspero}
}
1 Citations