Τὸ καλούμενον παρακύϊσμα. Le forme del sampi nei papiri

@inproceedings{Soldati2006,
  title={Τὸ $\kappa$$\alpha$$\lambda$$\omicron$ύ$\mu$$\epsilon$$\nu$$\omicron$$\nu$ $\pi$$\alpha$$\rho$$\alpha$$\kappa$ύϊ$\sigma$$\mu$$\alpha$. Le forme del sampi nei papiri},
  author={Agostino Soldati},
  year={2006}
}
Aperte ille grammaticus το Σάν Graecorum pro illo episemo accepit, quod in numeris significat DCCCC, osservava il Salmasio in margine a Σ vet. Ar. Nub. 23. Lo scolio, istituendo un improbabile accostamento della nota sussidiaria Λ all'arcaicoaav, contribui non poco conferendovi un dotto sembiante alla fortuna del sospetto termine sampi e con la sua dizione ehe rimane sfuggente, nonostante gli svariati emendamenti cui venne sottoposta, efficacemente esemplifica Tincertezza ehe circonfonde l… Expand
1 Citations
Sobre la letra þ en el alfabeto griego utilizado en Bactria
This paper reviews different theories about the origin of the grapheme þ with sibilant value in the Greek alphabet as used by the Kushan power in Hellenistic Bactria (from the fi rst century BC), toExpand