Το εγκώμιο του Μιχαήλ Ψελλού στον Συμεώνα Μεταφραστή

@inproceedings{2019,
  title={Το εγκώμιο του Μιχαήλ Ψελλού στον Συμεώνα Μεταφραστή},
  author={Ιωάννης Λ. Μπαλάσκας},
  year={2019}
}
This Master Thesis refers to the enkomion written by Michael Psellos for Symeon Metaphrastis. It contains some of the most important biografical notes for Psellos and Metaphrastis. It also contains information for the translation of the byzantine hagiographical texts. Last but not least it contains translation plus comments about the enkomion.