Σχεδιασμός και σύνθεση πεπτιδικών και μη πεπτιδικών αναλόγων επιτόπων της μυελίνης για πιθανή ανοσοθεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας

@inproceedings{2009,
  title={Σχεδιασμός και σύνθεση πεπτιδικών και μη πεπτιδικών αναλόγων επιτόπων της μυελίνης για πιθανή ανοσοθεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας},
  author={Ειρήνη Φρυλίγγου},
  year={2009}
}