ΣΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΡΜΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΕΝΑΤΟΣ

@inproceedings{Sozomenus1995,
  title={ΣΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΡΜΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΕΝΑΤΟΣ},
  author={Sozomenus and G. Hansen},
  year={1995}
}
  • Sozomenus, G. Hansen
  • Published 1995