Προτυποποίηση αντιληπτού χρόνου μετακίνησης χρηστών αστικών συγκοινωνιών: η περίπτωση της Αθήνας

@inproceedings{2016,
  title={Προτυποποίηση αντιληπτού χρόνου μετακίνησης χρηστών αστικών συγκοινωνιών: η περίπτωση της Αθήνας},
  author={Αθανάσιος Κοψιδάς and Athanasios Kopsidas},
  year={2016}
}

Similar Papers