Προσδιορισμός τρισδιάστατης δομής μυκοτοξινών με τη φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR). Σχέση δομής τοξικότητας

@inproceedings{2007,
  title={Προσδιορισμός τρισδιάστατης δομής μυκοτοξινών με τη φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR). Σχέση δομής τοξικότητας},
  author={Γεωργία Φραγκάκη},
  year={2007}
}

Similar Papers

Loading similar papers…