Παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού – Περίπτωση μελέτης: σύγκριση ιδιωτικού και δημοσίου νοσοκομείου

@inproceedings{2018,
  title={Παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού – Περίπτωση μελέτης: σύγκριση ιδιωτικού και δημοσίου νοσοκομείου},
  author={Αγγελική Κυριακοπούλου},
  year={2018}
}
Purpose The purpose of this study is to search up to which extent a series of factors can affect the medical workers’ job satisfaction either in the public or in the private sector. Methodology In the present project a quantitative research has been carried out with the use of a research tool – Job Satisfaction Survey (JSS). The quota sample is 50 nurses working in a public hospital and 50 nurses working in a private hospital relatively. Findings All in all, the disatisfaction of the… CONTINUE READING