Οι άμεσες ξένες επενδύσεις των ελληνικών τραπεζών και η επίδρασή τους στη μακροχρόνια διαχείριση των κεφαλαίων τους : μελέτη περίπτωσης : EFG Eurobank Ergasias

@inproceedings{2012,
  title={Οι άμεσες ξένες επενδύσεις των ελληνικών τραπεζών και η επίδρασή τους στη μακροχρόνια διαχείριση των κεφαλαίων τους : μελέτη περίπτωσης : EFG Eurobank Ergasias},
  author={Ευσταθία Αλεξανδράτου},
  year={2012}
}
The main focus of this paper is to analyze the conditions of Greek banks' internationalization through FDI and how the strategy affects the long-makers manage their funds. The presence of the largest Greek banking groups is important, -especially in South East Europe- both in service network and market shares. In this case, there is a thorough analysis for one of the largest greek banking groups with a strong presence in neighboring economies, where we are interested in studying the course of… CONTINUE READING

Similar Papers

Loading similar papers…