Θεσσαλία: Μια μεσογειακή πεδιάς

@inproceedings{Sivignon1969,
  title={Θεσσαλία: Μια μεσογειακή πεδιάς},
  author={Michel Sivignon},
  year={1969}
}