Ευφυείς πόλεις: τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές και διακυβέρνηση του ψηφιακού χώρου

@inproceedings{Tsarchopoulos2013,
  title={Ευφυείς πόλεις: τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές και διακυβέρνηση του ψηφιακού χώρου},
  author={Panagiotis Tsarchopoulos and Παναγιώτης Τσαρχόπουλος},
  year={2013}
}