Επιδημιολογική μελέτη και γενετική διερεύνηση της μικροβιακής αντοχής της escherichia coli στις κινολόνες

@inproceedings{2010,
  title={Επιδημιολογική μελέτη και γενετική διερεύνηση της μικροβιακής αντοχής της escherichia coli στις κινολόνες},
  author={Όλγα Βασιλάκη},
  year={2010}
}